‚Äč

On Air 6:00am - 7:00am

Bhajans
Email Text SUNRISE to 81400
Now Playing: Anuradha Paudwal - Shiv Shankar Ko Jisne Pooja (Bhajan)

Weather

Bradford

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 10°C
  Low: 6°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 6°C
  Low: 0°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 7°C
  Low: 2°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 3°C
  Low: 1°C

Leeds

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 11°C
  Low: 7°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 7°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 7°C
  Low: 1°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 4°C
  Low: 3°C

Huddersfield

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 10°C
  Low: 6°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 6°C
  Low: 0°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 6°C
  Low: 3°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 4°C
  Low: 0°C

Manchester

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 11°C
  Low: 7°C

 • Light rain

  Wednesday

  Light rain

  High: 8°C
  Low: 0°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Light rain

  Friday

  Light rain

  High: 8°C
  Low: 2°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 4°C
  Low: 2°C

Rochdale

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 10°C
  Low: 7°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 8°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 7°C
  Low: 2°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 4°C
  Low: 2°C

Oldham

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 11°C
  Low: 8°C

 • Light rain shower

  Wednesday

  Light rain shower

  High: 8°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 8°C
  Low: 2°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 5°C
  Low: 2°C

Glasgow

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 11°C
  Low: 6°C

 • Sunny intervals

  Wednesday

  Sunny intervals

  High: 6°C
  Low: 0°C

 • Heavy Rain

  Thursday

  Heavy Rain

  High: 7°C
  Low: 3°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 6°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Saturday

  Sunny intervals

  High: 3°C
  Low: 1°C

Sheffield

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 10°C
  Low: 6°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 6°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 5°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 7°C
  Low: 3°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 4°C
  Low: 0°C

London

 • Heavy Rain

  Tuesday

  Heavy Rain

  High: 11°C
  Low: 9°C

 • Sunny intervals

  Wednesday

  Sunny intervals

  High: 9°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 5°C
  Low: 2°C

 • Low-level cloud

  Friday

  Low-level cloud

  High: 9°C
  Low: 3°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 7°C
  Low: 3°C

Birmingham

 • Low-level cloud

  Tuesday

  Low-level cloud

  High: 11°C
  Low: 7°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 8°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 2°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 8°C
  Low: 1°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 6°C
  Low: 3°C

Leicester

 • Light rain

  Tuesday

  Light rain

  High: 10°C
  Low: 7°C

 • Heavy Rain

  Wednesday

  Heavy Rain

  High: 7°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Thursday

  Sunny intervals

  High: 4°C
  Low: 1°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 7°C
  Low: 1°C

 • Heavy Rain

  Saturday

  Heavy Rain

  High: 4°C
  Low: 1°C

Mumbai

 • Light rain

  Tuesday

  Light rain

  High: 31°C
  Low: 21°C

 • Light rain

  Wednesday

  Light rain

  High: 21°C
  Low: 19°C

 • Light rain

  Thursday

  Light rain

  High: 22°C
  Low: 20°C

 • Sunny intervals

  Friday

  Sunny intervals

  High: 27°C
  Low: 23°C

 • Sunny

  Saturday

  Sunny

  High: 29°C
  Low: 23°C

Lahore

 • Sunny intervals

  Tuesday

  Sunny intervals

  High: 26°C
  Low: 14°C

 • Low-level cloud

  Wednesday

  Low-level cloud

  High: 24°C
  Low: 13°C

 • Sunny

  Thursday

  Sunny

  High: 25°C
  Low: 13°C

 • Sunny

  Friday

  Sunny

  High: 25°C
  Low: 14°C

 • Sunny intervals

  Saturday

  Sunny intervals

  High: 26°C
  Low: 15°C

Data is provided by Aeris Weather